Lichtfundering woonwijk

De Muiderslotstraat in Schiedam kampte met ernstige verzakkingen. Het straatniveau was ten opzichte van het oorspronkelijke peil met meer dan 25 cm gezakt. Vanwege de slechte grondgesteldheid was het noodzakelijk om een lichtgewichtconstructie toe te passen.