Realisatie tuin met zwembad

Een particuliere opdrachtgever heeft een zwembad in de tuin laten plaatsen en de tuin laten restylen. Van Dijk Maasland heeft voor het ontwerp en de aanleg van tuin gezorgd. Nadat de graafwerkzaamheden voor het zwembad waren verricht, is een laag schuimbeton rondom de bak aangebracht. Op deze laag schuimbeton is het leidingwerk en de afvoer gerealiseerd. Vervolgens is de omgeving met een tweede laag schuimbeton aangevuld. Op deze laag is later tegelwerk aangebracht op zand-/cementbasis. Er is gekozen voor de toepassing van schuimbeton om het zwembad en leidingen te beschermen, en het opdrijven van de bak bij een hoge grondwaterstand tegen te gaan.