Oude riolering opvullen met schuimbeton

De Benedenrijweg kampte al enige tijd met verzakkingen in de bestaande riolering. Doordat Van Dijk Maasland gespecialiseerd is op het gebied van grond-, weg- en waterbouw heeft de gemeente Ridderkerk het project van het relinen van de riolering en het tegengaan van de zakkingen aan Van Dijk overgedragen. Het totale project besloeg het relinen van de bestaande riolering over de lengte van 240 m1.

Van Dijk heeft nieuwe, smallere HPE buizen aan elkaar gelast en deze over de gehele lengte in de oude rioleringsbuizen geschoven. De oude rioleringsbuizen zijn hiermee geheel behouden gebleven. Verzakkingen zijn verholpen door de oude buizen, rondom de nieuwe HPE buizen af te vullen met schuimbeton. Door de toepassing van schuimbeton is de nivellering in de buizen verbeterd en blijven de HPE buizen stabiel liggen.