Schuimbeton

Sinds de jaren '70 past Van Dijk Maasland schuimbeton toe binnen de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. Schuimbeton is een lichtgewicht funderings-, ophoog-, en vulmateriaal met uitstekende thermische eigenschappen, uniek in haar soort. De hoofdbestanddelen van schuimbeton zijn cement, water, toeslagmaterialen en een schuimvormende hulpstof. Een multifunctioneel lichtgewicht product doordat het mengsel op maat wordt vervaardigd voor de gewenste toepassing en hiermee samenhangende eigenschappen. Voor de toepassing van een isolerende en vochtwerende bodemafsluiting heeft Van Dijk Maasland pionierswerk verricht. Speciaal hiervoor werd een mengsel ontwikkeld met uitstekende thermische en hygrische eigenschappen. Het is ook de enige toepassing waar gewerkt wordt onder de eigen merknaam Belbeton®

Voordelen schuimbeton

Schuimbeton is volledig recyclebaar en het energieverbruik bij de productie blijft beperkt. Hierdoor wordt het milieu zo min mogelijk belast. Eveneens is schuimbeton Arbo-vriendelijk doordat het materiaal wordt aangebracht middels slangen en daardoor zwaar (til)werk wordt voorkomen.

Schuimbeton, categorie 1 bouwstof

Met betrekking tot het Bouwstoffenbesluit wordt schuimbeton tot een categorie 1 bouwstof gerekend, waardoor het vrij toepasbaar is.