Evenwichtsfundering sportvelden


Een fundering van schuimbeton is voor zowel wegconstructies als sportvelden een uitstekend alternatief voor de traditionele lichtgewicht funderingsconstructies. Met schuimbeton kan men kiezen voor een open- of gesloten celstructuur. De open celstructuur zorgt er voor dat het als fundering uitermate geschikt is voor sportvelden welke van een drainage moeten worden voorzien.

Schuimbeton laat zich goed toepassen op ondergronden met een zeer slechte draagkracht. Schuimbeton biedt een goede, stabiele fundering waar asfaltmachines overheen kunnen rijden. Daarbij is het aanbrengen van schuimbeton arbo-vriendelijk. Tijdens het aanbrengen wordt er niet met zwaar materieel gewerkt en wordt de belasting op de ondergrond tot een minimum beperkt. De wateropname van schuimbeton is, in tegenstelling tot Bims, Flugzand en Argex, gering. Als funderingsmateriaal kan bij schuimbeton worden volstaan met een soortelijk gewicht van 100 kg/m3, terwijl andere, vergelijkbare funderingsmaterialen vaak een soortelijk gewicht hebben van 300 tot 500 kg/m3 of hoger. De zettingsgevoeligheid van de constructie wordt bij het toepassen van schuimbeton tot een minimum beperkt.

En voor een sportveld niet onbelangrijk gegeven: schuimbeton laat zich vlak afwerken. Een maximale gaping van 10 mm onder een rei van 3 m valt goed te behalen.