Overkluizing


Bij bestaande kabels en leidingen is een zware bovenbouw vaak reden tot breuk en/of schade. Het geheel vervangen van de kabels en leidingen is vaak geen optie waardoor naar een andere oplossing gezocht moet worden. Ook het verlichten van de bovenbouw is vaak geen optie omdat er nog wel draagkracht vereist is.

Door de aanwezige bovenbelasting op leidingen te vervangen door schuimbeton, is het mogelijk de kabels en leidingen te ontzien. Door de stijfheid van het schuimbeton is het wel mogelijk om een nieuwe wegverharding ter plekke aan te leggen. Onderhoudsgevoelige - en dus dure - constructies worden daarmee overbodig gemaakt. Het schuimbeton vormt een licht, monoliet blok welke in korte tijd boven het leidingenpakket kan worden aangebracht.