Kadeconstructie


Een constructie van schuimbeton maakt een economisch voordelige lichtgewicht aanvulling mogelijk. De constructie is zettingsarm en vergt weinig onderhoudskosten.

Het aanvulmateriaal vormt een massief blok waardoor de horizontale krachten op de damwand tot een minimum worden beperkt. Door de reductie van de horizontale krachten op de damwand nemen tevens de ankerkrachten af waardoor de damwand lichter kan worden uitgevoerd. Daarnaast worden door de toepassing van schuimbeton zettingen achter de damwand gereduceerd en spanningen in de ondergrond verminderd. Ook dit heeft als voordeel dat de kering lichter kan worden gedimensioneerd. De keuze voor de samenstelling van het schuimbeton hangt samen met de draagkracht van de ondergrond en dimensionering van de kadeconstructie.