Vloeruitvulling


Het uitvullen van een vloer wordt veelal toegepast om leidingen die op een bestaande ondergrond liggen, licht en isolerend uit te vullen. De bovenliggende dekvloer kan hierdoor heel dun worden uitgevoerd (materiaalbesparing). Om krimpverschillen tussen het schuimbeton en de dekvloer op te vangen wordt een folie tussen beide materialen aangebracht. Indien er sprake is van een dampdichte dekvloer, wordt ook het folie aangebracht, dienend als dampdichte laag. Daarnaast worden leidingen gefixeerd, zodat verschuiven en opdrijven van de leidingen wordt voorkomen. Het uitvullen van de vloer biedt tevens de mogelijkheid tot het flexibel indelen van een woning of appartement. Extra (ring)leidingen kunnen in deze tussenlaag van schuimbeton worden aangebracht.