Evenwichtsfundering


Schuimbeton kan als fundering dienen waarbij de gehele constructie in evenwicht is (zakkingen treden niet meer op). Hierbij wordt zowel de rand- als vloerfundering als één geheel uitgevoerd. De dikte van het schuimbeton wordt bepaald door de benodigde dikte van de randfundering en de dikte welke uit de evenwichtsberekening volgt (gewicht woning inclusief fundering = gewicht uitkomende grond). Uit praktisch oogpunt wordt deze dikte over de gehele lengte van de vloer doorgetrokken. Op deze manier wordt een vlakke plaat gerealiseerd. De gehele plaat doet dienst als fundering. Dit heeft als voordeel dat er onder de totale woning een isolerende laag is aangebracht. De benodigde isolatiewaarde speelt geen maatgevende rol bij de dimensionering van de fundering.

Om een stabiele constructie te krijgen zal de fundering worden gedimensioneerd waarbij met zowel de belastingen, de draagkracht van de ondergrond als een eventueel wisselende grondwaterstand rekening wordt gehouden.

Project: Realisatie tuin met zwembad

Een particuliere opdrachtgever heeft een zwembad in de tuin laten plaatsen en de tuin laten restylen. Van... Lees meer

Realisatie tuin met zwembad