Vloer renoveren

Begane grondvloeren worden vaak aangetast door vocht. Een vochtige kruipruimte heeft een nadelige invloed op de begane grondvloer. Vocht veroorzaakt bij houten vloeren houtrot en zwamaantastingen op vloerdelen en balken. De wapening bij steenachtige vloeren kan bij onvoldoende dekking corroderen. Het verlies aan sterkte kan uiteindelijk leiden tot het doorzakken van de vloer. Het renoveren van uw vloer met Belbeton® vloerrenovatie zorgt voor zowel een constructief herstel als isolatie van uw vloer.

Wanneer vloer renoveren?

Constructief herstel, isolatie en vochtoverlast worden geïntegreerd aangepakt bij het vloer renoveren met Belbeton®. De vloer wordt geheel verwijderd en afgevoerd in het geval van een houten vloer. Eerst worden er voorzieningen voor leidingen en kabels getroffen en vervolgens wordt de gehele kruipruimte met Belbeton® volgeschuimd. Een zandcementvloer of een gietvloer komt bovenop de laag Belbeton®. Ook kan Belbeton® worden toegepast bij het ondersteunen van uw houten vloer, zodat deze gehandhaafd blijft. Bij Kwaaitaal en Mantavloeren kan Belbeton® via gaten in de gevels worden geïnjecteerd om de vloer te ondersteunen.

Vloer renoveren voorbereidingen

Bij het vloer renoveren met Belbeton® vloerrenovatie worden voorzieningen voor kabels en leidingen getroffen. Een goed functionerende rioolleiding kan over het algemeen worden ingestort zonder het treffen van speciale maatregelen. De overige leidingen worden voorzien van een beschermmantel. Op de plaats waar de nutsleidingen zich bevinden worden mantelbuizen geplaatst zodat het vervangen van de nutsleiding mogelijk blijft. De mantelbuizen kunnen van buitenaf aangesloten worden op een waterdichte polyester meterput die wordt meegestort in het Belbeton®.

De uitvoering van het vloer renoveren

Het aanbrengen van Belbeton® gebeurt snel en eenvoudig. Een probleemloze aanvoer van Belbeton® wordt gewaarborgd door het gebruik van een mobiele mengpompinstallatie. Belbeton® wordt als vloeibare massa via flexibele slangen in alle gewenste ruimten gepompt. Belbeton® wordt in meerdere fases aangebracht, om vochtoverlast tijdens het verhardingsproces te beperken.

Resultaat met het vloer renoveren met Belbeton®

Uw oude vloer is volledig vervangen, of uw bestaande vloer is ondersteund met Belbeton®. Belbeton® heeft uitstekende thermische en hygrische eigenschappen. Het zorgt voor een uitstekende luchtvochtigheid in uw huis, en voorkomt warmteverlies via de bodem. Er is een subsidie verkrijgbaar bij uw energiebedrijf bij de toepassing van Belbeton® om uw vloer mee te renoveren.