Vochtoverlast

Vocht, een bron van overlast. De aanwezigheid van teveel vocht veroorzaakt veelal problemen in uw huis. Het vocht in uw kruipruimte, vaak als gevolg van een hoge grondwaterstand of slappe bodem, kan uw vloer aantasten. Vochtoverlast ontstaat door drukverschillen in de kruipruimte waardoor deze vochtige lucht zich naar bovenliggende ruimten kan verplaatsen.

Gevolgen vochtoverlast

Vochtoverlast hangt vrijwel altijd samen met de staat van uw kruipruimte. Een verzakte kruipruimte bodem kan als gevolg inspoeling langs gevels hebben. Daarnaast wordt de begane grondvloer aangetast door vocht. Ook het verlies van warmte is het gevolg van de verdamping van water en vocht in de kruipruimte.

Voorkomen van vochtoverlast

Vochtoverlast kan in uw woning worden voorkomen door de toepassing Belbeton® in uw kruipruimte. Belbeton® heeft een isolerende werking en zorgt door haar hygrische eigenschappen voor het voorkomen van vochtoverlast. Een dikte van 160 mm Belbeton® in uw kruipruimte is al voldoende om van al uw vochtproblemen af te komen.

Meer informatie over vochtoverlast

Wilt u meer weten over vochtoverlast, en het voorkomen of verhelpen hiervan? Neem contact op met Van Dijk Maasland.