Vocht kruipruimte

Vocht in kruipruimten, een veel voorkomend probleem.

Gevolgen van vocht in uw kruipruimte

Vocht in uw kruipruimte kan aantasting van uw vloer tot gevolg hebben. Houtrot wordt veroorzaakt door het vocht. Ook zwamaantastingen van vloerdelen en balken wordt meestal veroorzaakt door vocht in de kruipruimte. Hierdoor verliest de vloer aan sterkte en kan doorzakken als gevolg hebben.

Voorkom vocht in uw kruipruimte

De meest voorkomende oplossing is het vervangen van uw vloer indien deze is aangetast door vocht uit uw kruipruimte. Echter, met Belbeton® schuimbeton wordt uw vloer geïsoleerd, voorkomt u vochtoverlast en wordt constructief herstel bewerkstelligd. Hoe voorkomt u vocht in uw kruipruimte? Afhankelijk van de mate waarin de vloer is aangetast, biedt of Belbeton® vloerrenovatie of Belbeton® bodemafsluiting de oplossing. Uw vloer kan geheel worden vervangen of ondersteund met Belbeton® vloerrenovatie. Indien er alleen vocht in de kruipruimte aanwezig is welke nog niet voor aantasting van de vloer heeft gezorgd, kan Belbeton® bodemafsluiting worden geadviseerd. Door het toepassen van een laag schuimbeton in uw kruipruimte wordt de relatieve luchtvochtigheid beperkt tot 60% en voorkomt u warmteverlies.

De toepassing van Belbeton® schuimbeton tegen vocht in uw kruipruimte

Er bestaan verscheidene systemen om vocht in uw kruipruimte tegen te gaan. Schelpen of geëxpandeerde kleikorrels worden veelal toegepast. Het voordeel van schuimbeton, is dat het materiaal in een relatief dunne laag kan worden aangebracht om het vocht tegen te gaan. Daarbij blijft de kruipruimte, in tegenstelling tot het gebruik van de andere systemen, toegankelijk. Daarnaast is de toepassing ervan Arbo-vriendelijk en kan door het gebruik van schuimbeton-slangen elk moeilijk bereikbare plaats in uw kruipruimte eenvoudig worden bereikt. Een mobiele mengpompinstallatie zorgt ervoor dat het schuimbeton veilig gedoseerd in uw kruipruimte kan worden aangebracht.

Meer informatie over vocht in uw kruipruimte

Voor meer informatie over vocht in uw kruipruimte en het voorkomen hiervan kunt u contact met ons opnemen. Ook voor specifieke vragen kunt u bij ons terecht.