Bodemafsluiting


Kruipruimten, een bron van overlast. Een hoge grondwaterstand en de in veel streken voorkomende slappe bodem veroorzaken in veel kruipruimten van woningen en gebouwen een vochtig klimaat. Door drukverschillen kan deze vochtige lucht zich verplaatsen naar de bovenliggende ruimten waardoor vochtoverlast ontstaat.

Andere kruipruimte gerelateerde vormen van overlast zijn:
- Inspoeling langs gevels bij een verzakte kruipruimte
- Aantasting van de begane grondvloer
- Warmteverlies als gevolg van verdamping van water en vocht in de kruipruimte.

De totaaloplossing: Belbeton® Bodemafsluiting


Bij deze toepassing wordt de kruipruimte voorzien van een Belbeton® bodemafsluiter van 160 mm. Afhankelijk van verzakkingen of wateroverlast kan de Belbeton® bodemafsluiter dikker worden aangebracht. Het warmteverlies via de begane grond neemt aanzienlijk af en de waterdampconcentratie in de kruipruimte daalt. De relatieve luchtvochtigheid wordt hierdoor beperkt tot circa 60% waardoor vochtoverlast wordt voorkomen. Bij wateroverlast in de kruipruimte wordt gebruik gemaakt van een drainagesysteem of wordt de bodemafsluiting minimaal 160 mm boven de hoogste waterstand aangebracht. De warmteweerstand (Rd-waarde) bedraagt hierbij 1,5. Het isolerend vermogen is tot twee maal hoger dan die van schelpen en kleikorrels. De Rd-waarde van Belbeton® is getoetst en akkoord verklaard door ISSO

De volumieke massa van de Belbeton® bodemafsluiting bedraagt 400 kg/m3. De celstructuur is open waardoor de Belbeton® waterdoorlatend is. Dit voorkomt dat er water op de bodemafsluiter blijft liggen, veroorzaakt door bijvoorbeeld lekkage.

Project: Belbeton® bodemafsluiting vochtige kruipruimte

Een grote woonboerderij in Maassluis kampte al jaren met schimmelproblemen in het huis. De hoge... Lees meer

Belbeton® bodemafsluiting vochtige kruipruimte